สุกรพันธุ์ปากช่องห้า (Pakchong5 Pig)
สุกรพันธุ์ปากช่อง5 เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สร้างมาจากพันธุ์ดูร็อคและพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์ปากช่องสาม (Pakchong3 Pig)
สุกรพันธุ์ปากช่อง 3 เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี (genetic pooled) ระหว่างสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตที่ดีมีโครงร่างใหญ่ และพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์ปากช่องสี่ (Pakchong4 Pig)
สุกรพันธุ์ปากช่องสี่ เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี ระหว่างสุกรพันธุ์ดูร็อคและแฮมเชียร์
สุกรพันธุ์ปากช่อง5 (Pakchong5 Pig)
สุกรพันธุ์ปากช่อง5 เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สร้างมาจากพันธุ์ดูร็อคและพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ (Duroc DLD Pig)
กรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงสุกรพันธุ์ดูร็อคที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเน้นในเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจของสุกรขุน
สุกรพันธุ์ลาจน์ไวท์ สายพันธุ์ไอร์แลนด์ (LargeWhite Ireland Pig)
สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์
สุกรพันธุ์แลนด์เรซ สายพันธุ์ไอร์แลนด์ (Landrace Ireland Pig)
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
เดิมสังกัด โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์สุกรและขยายการผลิต ภายใต้การดูแลของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
เดิมสังกัด โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์สุกรและขยายการผลิต ภายใต้การดูแลของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

บริการออนไลน์

แบบฟอร์มจองซื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทำการทดสอบ ยังไม่ให้ใช้งานจริง

การจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

  • โอนเงินค่าน้ำเชื้อ พร้อมค่าภาชนะบรรจุและค่าจัดส่ง (กรณีให้ทางศูนย์จัดส่งให้ ชื่อบัญชี นายกมล ฉวีวรรณ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากช่อง เลขที่บัญชี 3030996530)
  • เกษตรกรมารับน้ำเชื้อตามวันที่กำหนด หรือศูนย์จัดส่งน้ำเชื้อตามช่องทางที่กำหนด 
  • ศูนย์จะทำการรับสั่ง จำหน่าย ส่งมอบน้ำเชื้อสุกร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น งดสั่งน้ำเชื้อวันหยุด วันทำการก่อนวันหยุด วันศุกร์,วันเสาร์ วันอาทิตย์ เพราะเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมน้ำเชื้ออย่างน้อย 1 ทำการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์มือถือ 081 955 3045

แบบฟอร์มสั่งน้ำเชื้อสุกร

ลากไฟล์จากเครื่องมาวาง หรือ ค้นหาไฟล์แนบ
ลากไฟล์จากเครื่องมาวาง หรือ ค้นหาไฟล์แนบ


จองสุกรจบทดสอบ (16)

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 

เรื่องการให้บริการจองซื้อพันธุ์สุกร 

เพื่อการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกาในสุกร (ASF) ศูนย์จึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่ต้องการจองสุกร ติดต่อประสานงานกับทางศูนย์ ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ดังต่อไปนี้...

  1. จองผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ https://moopakchong.org/online-service/pig-order.html
  2. หรือ จองผ่านทาง e-mail โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อสุกร เขียนรายละเอียดสแกนไฟล์แนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน แล้วส่ง e-mail มาที่ lcna_nak@dld.go.th
  3. หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อสุกร เขียนรายละเอียดแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน แล้วส่งมาที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450
  4. หรือ กรอกฟอร์มจองซื้อสุกรที่ https://moopakchong.org/online-service/order-pigs.html
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร