เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2567 ของฟาร์มชัยทิพย์สุกรธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2567