สำหรับเกษตรกรที่ต้องการซื้อพันธุ์สุกร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ฟาร์มของท่านจำเป็นจะต้องได้รับรองมาตรฐานฟาร์มตั้งแต่ระดับ gfm ขึ้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อสุกรได้ที่ https://moopakchong.org/search-information/srdc-download/summary/6-download-form/5-order-pig-form.html กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ชัดเจน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ส่งจดหมายมาที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450 (จองสุกร)
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450
โทรศัพท์(ในวันและเวลาราชการ) 044-009511
มือถือ(ในวันและเวลาราชการ) 081-955-3045
โทรสาร(ในวันและเวลาราชการ) 044-009512 หรือ
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.