เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2567 ของฟาร์มโชคชัยการสุกร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ทิศทางในการดำเนินธุรกิจเลี้ยงสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2567