ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดแสดงหมูดำเชียงใหม่ในงาน SimaAseanThailand 2018

SimaAseanThailand 2018 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมจัดนิทรรศการหมูดำเชียงใหม่ ในงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อ วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการพัฒนาหมูดำเชียงใหม่ และการใช้ประโยชน์ในรูปแบบหมูหลุม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงหมูหลุมอย่างยั่งยืน ในงานนี้มีเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและเข้าชมบูธนิทรรศการหมูดำเชียงเป็นจำนวนมาก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดแสดงหมูดำเชียงใหม่ในงาน SimaAseanThailand 2018

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดแสดงหมูดำเชียงใหม่ในงาน SimaAseanThailand 2018

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดแสดงหมูดำเชียงใหม่ในงาน SimaAseanThailand 2018

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดแสดงหมูดำเชียงใหม่ในงาน SimaAseanThailand 2018

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดแสดงหมูดำเชียงใหม่ในงาน SimaAseanThailand 2018