ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่

หมูดำเชียงใหม่ แสดงในงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหมูดำเชียงใหม่ โดยแสดงพันธุ์หมูดำเชียงใหม่แบบมีชีวิต ในการจัดงานครั้งนี้มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและเยี่ยมชมให้ความสนใจหมูดำเชียงใหม่ ซึ่งใช้พันธุกรรมสุกรพันธุ์เหมยซานมาพัฒนาพันธุ์เป็นพิเศษ

ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่