สุกรพันธุ์เปียแตรง Pietrain Pig

สุกรพันธุืเปียแตรง Pietrain pig

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

สุกรพันธุ์เปียแตรงเป็นสุกรที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงมาก ไขมันบาง มีกล้ามเนื้อเด่นชัด มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าพันธุ์ดูร็อค และอาจมียีนที่ทำให้ไวต่อความเครียด จากการเคลื่อนย้ายและสิ่งแวดล้อม ทำให้สุกรเกิดอาการช็อคและตายได้ง่าย เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1คู่ ปัจจุบันสามารถตรวจสอบและทำการคัดเลือกได้ เมื่อปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมได้มอบสุกรพันธุ์เปียแตรงให้กรมปศุสัตว์ จากนั้นได้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ปลอดจากยีนเครียดมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม จัดเป็นสุกรที่มีไขมันบางและให้เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงที่สุดในบรรดาพันธุ์สุกรที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ลักษณะประจำพันธุ์

สีขาวดำ พื้นสีขาว มีจุดดำใหญ่กระจายทั่วตัว ตรงกลางจุดเป็นสีดำเข้ม จะมีทั้งขนและผิวหนังสีดำ แต่ตรงขอบรอบจุดดำสีขนจะเป็นสีขาวทำให้ดูเหมือนมีวงแหวนสีเทาล้อมรอบ หูตั้ง สะโพกใหญ่  ไหล่หนา  หลังกว้างเป็นร่อง และมีกล้ามเป็นมัดชัดเจน

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

161

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

780

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.50

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

0.80

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

40

การนำไปใช้ประโยชน์

ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผสมกับแม่สุกรสองสายพันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรขุนที่มีคุณภาพซากดี ใช้ผสมกับสุกรพันธุ์ดูร็อค เพื่อทำเป็นสุกรพ่อพันธุ์สองสาย(ดูร็อค-เปียแตรง) สำหรับเป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผสมกับแม่สุกรสองสายพันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรขุน ใช้ผสมกับสุกรพันธุ์ที่มีสีดำ เช่น สุกรเหมยซาน สุกรพื้นเมือง เพื่อปรับปรุงคุณภาพซากลูกที่เกิดรุ่นแรกส่วนใหญ่จะมีสีดำมีการนำใช้ในโครงการหลวงโครงการพระราชดำริ และการเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียง