เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เรียนรู้การ ใช้งานเครื่องวัดความเป็นกรดด่างในเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพเนื้อสุกร ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ เรียนรู้การใช้งานเครื่องวัดความเป็นกรดด่างในเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพเนื้อสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ เรียนรู้การใช้งานเครื่องวัดความเป็นกรดด่างในเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพเนื้อสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ เรียนรู้การใช้งานเครื่องวัดความเป็นกรดด่างในเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพเนื้อสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ เรียนรู้การใช้งานเครื่องวัดความเป็นกรดด่างในเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพเนื้อสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ เรียนรู้การใช้งานเครื่องวัดความเป็นกรดด่างในเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพเนื้อสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ เรียนรู้การใช้งานเครื่องวัดความเป็นกรดด่างในเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพเนื้อสุกร