เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเทิดศักดิ์ อินทรักษ์ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 119 ปี สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่