ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 11-12  มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสุกรในงาน 96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม