ข้อมูลการบริการ

เนื้อหา หมวดหมู่ ข้อมูลการบริการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ จองสุกรออนไลน์ขั้นตอนการใช้งาน ระบบจองสุกรออนไลน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบจองสุกรออนไลน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบจองสุกร

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบจองสุกร

 1. ลงทะเบียน
 2. เปิดเมล์คลิกลิงก์ยืนยันการสร้างบัญชี
 3. นำข้อมูลที่ลงทะเบียนมาเข้าใช้งานระบบ
 4. เลือกจองสุกร
 5. เช็คเอาต์
 6. ออกจากระบบ

ลงทะเบียนที่ https://moopakchong.org/condition/registration.html

ขั้นตอน

 1. ไปหน้าหลักระบบให้บริการออนไลน์https://moopakchong.org 
 2. เลือกเมนู ฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน https://moopakchong.org/condition/registration.html กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง คลิกส่งข้อมูล
 3. หรือไปที่หน้าการลงทะเบียนด้วยการแสกน QR CODE กรอกข้อมูลลงฟอร์มให้ครบทุกช่องจากนั้นคลิกลงทะเบียน

หลังจากเราคลิกส่งข้อมูล จะมีข้อความแจ้งจากระบบ

เมื่อเราส่งข้อมูลระบบจะแจ้งว่า บัญชีผู้ใช้งานได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว พร้อมกันนั้นทางเราได้ส่งลิงค์สำหรับยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมล์ของคุณ กรุณาคลิกที่ลิงค์นั้นเพื่อยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

หลังจากเราคลิกส่งข้อมูลเมื่อเราส่งข้อมูล ระบบจะแจ้งว่า "บัญชีผู้ใช้งานได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว พร้อมกันนั้นทางเราได้ส่งลิงค์สำหรับยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมล์ของคุณ กรุณาคลิกที่ลิงค์นั้นเพื่อยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน"

ขั้นตอนการเปิดเมล์เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานบัญชี

0005เปิด e-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียน คลิกลิงก์ที่ระบบส่งไปให้เพื่อทำการยืนยันตัวตน

คลิกที่ลิงก์ที่ระบบส่งให้เพื่อยืนยันการสร้างบัญชี

คลิกที่ลิงก์ที่ระบบส่งให้ในเมล์

นำข้อมูลบัญชีมาเข้าระบบ

นำข้อมูลที่ลงทะเบียนมาเข้าใช้งานระบบ

 หลังจากเข้าระบบแล้วท่านก็สามารถเลือกจองสุกรได้

เมื่อเข้าระบบด้วยบัญชีที่ท่านสร้าง ก็สามารถใช้บริการจองสุกรได้แล้ว คลิกเลือกประเภทที่ท่านจะจอง

เลือกจำนวนสุกรที่ท่านต้องการจอง 

คลิกเลือกประเภทที่ท่านจะจอง คลิก + เพิ่มจำนวน – ลดจำนวน (ในกรอบสี่แดง)

เมื่อคลิกสั่งจองข้อมูล บริการที่เลือกจะมีข้อมูลแสดง (ในกรอบสีแดง)

เมื่อคลิกสั่งจองข้อมูล บริการที่เลือกจะมีข้อมูลแสดง (ในกรอบสีแดง)

เข้าสู่ขั้นตอนการเช็คเอาต์

เข้าสู่ขั้นตอนการเช็คเอาต์

คลิกที่ยอมรับเงื่นไข แล้วคลิกที่ ถัดไป

ระบบจะแสดงที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ในกรอบสีแดงสามารถแก้ไขได้) ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิก ถัดไป (3)

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ผู้จอง ระบบจะแสดงที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ในกรอบสีแดงสามารถแก้ไขได้) ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิก ถัดไป (3)

ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองถ้าถูกต้องแล้วคลิก Finish (4) ถ้าจะแก้ไข้ข้อมูลการจอก คลิกที่ เลือกใช้บริการต่อ (5)

ขั้นตอนการตรวจสอบรายการที่จอง ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองถ้าถูกต้องแล้วคลิก Finish (4) ถ้าจะแก้ไข้ข้อมูลการจอก คลิกที่ เลือกใช้บริการต่อ (5)

ระบบจะแจ้ง การสั่งจองเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างข้อมูลที่ระบบแจ้งประมาณการจำนวนเงินที่ท่านจองสุกรจบทดสอบ 5 ตัว ประมาณการที่ 100 กก.ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

ใบจองส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้า เมล์ที่ใช้เปิดบัญชี

ใบจองส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้า เมล์ที่ใช้เปิดบัญชี

ใบจองส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้า เมล์ที่ใช้เปิดบัญชี ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนสถานะใบจองของท่านระบบจะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งทาง เมล์ ที่ท่านใช้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนใช้บริการออนไลน์

เลือกใช้บริการออนไลน์

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 มีนาคม 2561 ทีมงาน Admin เพจ Moopakchong

เงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

 1. ข้อมูลที่กรอกลงทะเบียนต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
 2. กรุณาใช้ข้อมูล e-mail ที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เพราะท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียน รูปแบบการป้อน e-mail ให้เป็นอักษรอังกฤษตัวเล็กเท่านั้น ชื่อผู้ใช้งานให้เป็นชื่อที่ท่านจดจำได้ง่าย
 3. การจองสุกรท่านสามารถจองได้ใบจองละไม่เกิน 5 ตัว สำหรับท่านที่บันทึกจองเกินใบจองละ 5 ตัวเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจัดสุกรให้ท่านไม่เกิน 5 ตัว
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรไม่มีนโยบายจัดส่งบริการตามที่อยู่ที่เกษตรกรลงทะเบียน  เกษตรกรต้องเดินทางมารับบริการเองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรเท่านั้น  
 5. ราคาสุกรที่ระบบประมวลผลเป็นเพียงราคาคาดการณ์เท่านั้น ราคาจริงคิดตามราคาประกาศของกรมปศุสัตว์ เช่น สุกรจบทดสอบจำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรพันธุ์คัดออกน้ำหนัก 12 กิโลกรัมแรกคิด 1,300 บาท กิโลต่อไปบวกเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท

 

คำจำกัดความ

 1. น้ำเชื้อสุกร หมายถึง น้ำอสุจิของพ่อพันธุ์สุกรที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรได้รีดและทำการเจืองจางด้วยอาหารเลี้ยงน้ำเชื้อแล้ว การสั่งจองให้กรอกข้อมูลการจองให้ครบถ้วน เมื่อคลิกส่งใบสั่งน้ำเชื้อสุกรแล้วให้ท่านโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางเบอร์มือถือ 081-955-3045 เพื่อยืนยันการสั่งอีกครั้ง ในการมารับน้ำเชื้อสุกรให้ท่านเตรียมอุปกรณ์สำหรับขนย้ายน้ำเชื้อมาให้พร้อม และมารับในวัน และเวลาราชการเท่านั้น
 2. สุกรจบทดสอบพันธุ์ หมายถึง สุกรที่ผ่านขั้นตอนการทดสอบพันธุ์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรแล้ว น้ำหนักประมาณ 85 -110 กิโลกรัม ต่อตัวจำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์
 3. สุกรพันธุ์คัดออก หมายถึง ลูกสุกรที่ผ่านการอนุบาลจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรแล้ว จะมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กิโลกรัม สามารถนำไปเลี้ยงเพื่อใช้ทำเป็นพ่อแม่พันธุ์สุกรได้ จำหน่ายน้ำหนัก 12 กิโลกรัมแรกคิด 1,300 บาท กิโลต่อไปบวกเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์
 4. สุกรคัดออก หมายถึง ลูกสุกรที่ผ่านการอนุบาลจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรแล้ว จะมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กิโลกรัม แต่ไม่เหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรสามารถนำไปเลี้ยงขุนได้ จำหน่ายน้ำหนัก 12 กิโลกรัมแรก 1,000 บาท กิโลต่อไปบวกเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์

อ่านเงื่อนไขเข้าใจแล้ว ไปหน้าจองสุกร