แผนที่การจำหน่ายสุกรรายจังหวัด ปี 2561 ข้อมูลระดับตำบล

รายละเอียดข้อมูลการจำหน่ายสุกรรายจังหวัด ปี 2561

พันธุ์ CB H LR  LW M PT PC3 PC4 PC5 รวม
เพศ F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M
แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร                         1   2       4   7
แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8 12 10 3       3   8       6   2     9 4 65
แขวงหนองจอก เขตประเวช กรุงเทพมหานคร             1           1           4   6
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร     1         1 1         1         2 4 10
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร     1       7   4                       12
ถนนราชวีถี แขวงทุ่งพญาไทย กรุงเทพมหานคร                                     10   10
ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี       1                                 1
โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์                               1         1
โจตหนองแก พล ขอนแก่น       1         1                       2
ท่าพระ เมือง ขอนแก่น                           1           3 4
โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น                   1             1   4   6
ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น       1                             1   2
เปือยน้อย เปิอยน้อย ขอนแก่น               1                         1
เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น                 1                     1 2
วังม่วง เปลือยน้อย ขอนแก่น       1       1               1       2 5
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น       2     1 1 1                       5
พานทอง พานทอง ชลบุรี 3 2           5 1 7           1       1 20
เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท             3                           3
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ               1                       1 2
เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ                   1     3   3       3 1 11
โคกมั่งงอย คอนสรววค์ ชัยภูมิ                   1                     1
โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ               1 2                       3
เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ     4             2     4   2       2   14
ในเมือง เมือง ชัยภูมิ                         1   2         1 4
ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ             2                           2
บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ       3     1 3 3           3         2 15
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ                 2 1                 2   5
บ้ารไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ       1     1                           2
ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ       1                             7 2 10
ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ             2                       1   3
หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ                     6 1                 7
ครึ่ง เชียงของ เชียงราย               1           2   1   1 1 2 8
เวียง เถิง เชียงราย                 3                       3
วังกระแจะ เมือง ตราด       2     25 2 13 2                     44
ในเมือง เมือง ตาก                     3 1                 4
ตาก้อง เมือง นครปฐม     13       6 12   6         2           39
ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม     8 4       2   4                     18
ท่าข้าม สามพราน นครปฐม               2 2           2       1 1 8
ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม       1                             1   2
กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา             2   1 1           6     6   16
กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา     7 16                 1 3         2 3 32
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา                   1                     1
กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา               1                     9   10
กุดพิมาย ด่านขุนทด นครราชสีมา       1         1       5   4       4 1 16
กุดลอก บัวใหญ่ นครราชสีมา 2 2 1 3       1 1 2         1     1 1 5 20
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 8 6 20 22     3 4 2 7     2 12   6 1   9 18 120
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 5 6 9 1       3 1 6     2 4   2       1 40
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา       1                                 1
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา             2                       1 1 4
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 2 1 23 44     5 12 2 20     1 11 3 15 1 2 21 76 239
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา     3 2     3   3 1     5   5 1 2   6 1 32
แชะ ครบุรี นครราชสีมา                         1           1 1 3
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา       1                                 1
ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา     4 4     1 4 5 3       1 1 2     1 2 28
ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา     4 1 1   1 3 5 2       1 2 10     1 1 32
ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา       1           1                     2
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา       1                 2 1         2   6
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา     5 4           6                     15
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา       1                       1         2
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา       1                 1           2   4
ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา       3                       1         4
ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา                 1       1             1 3
โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา     2 1       1 7 1         3       8 1 24
ในเมือง เมือง นครราชสีมา                               1       1 2
ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 10 11             2       1   4       8 1 37
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 4 2 28 25     1 2 5 14 9 3   1   7 4 2 11 7 125
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา             1   1                   2   4
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา                             1 1         2
บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา     1 1                             3   5
บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา     4                           1       5
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา       1                             4   5
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 12 14 4 6     2               2     1 2 5 48
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา                             2       2 1 5
พุดซา เมือง นครราชสีมา     2 3       10   1       1         3 6 26
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา       4                           3     7
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา     3 3         3 5       1   2 1 2 3 2 25
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา     1 1     1   1           6       6 1 17
เมือง ในเมือง นครราชสีมา   1             1                       2
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา     1               1   2   2           6
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 43 46 43 38 2 1 22 16 20 20 1   14 12 17 22 12 3 41 38 411
ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา     3 7     2 1   1       3       3 6 3 29
วังกระทะ ปากช่อง นครราชสีมา     5 10       1   3     4 3   3       3 32
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 4 2 1 4     2 5 1 3       1 2 2     1 3 31
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา     1 2     2     1     1   1 2     1 5 16
สามเมือง สีดา นครราชสีมา 1                                     1 2
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 30 15 30 30     5 12 2 4 9 28 6 5 2 11     10 14 213
สำโรงสำโรง โนนไทย นครราชสีมา                                     1   1
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา                           1   1       3 5
สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา                   1         2           3
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 23 23 19 21 2 2 10 20 16 42     1 4 11 39 10 14 25 13 295
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา       1       3   4           3 3 6     20
หนองตะเกียบ ด่านขุนทด นครราชสีมา       1                                 1
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 4 1                                 3 2 10
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา             1                           1
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา     1 4     1 4 2 1       1 1 5     1 4 25
หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา             1 2                     1   4
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 5 10 52 38     19 20 12 15     16 12 11 11 1 1 28 34 285
หมื่นไวย์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา     3 1                   1 5       5   15
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา     5         1                     5 1 12
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา     1           2         1   1         5
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา                 1           2   1   2   6
ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์             4                           4
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์       2       2 2             1         7
ในเมือง เมือง น่าน                     7 3                 10
บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน                             6         1 7
โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์                                       1 1
ดอนระราง หนองกี่ บุรีรัมย์     1 1                     2           4
ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์     1 2       1 2         1   1     2   10
ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์       1     1 2                     1 2 7
ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์     1           3           1           5
ท่าวัง สตึก บุรีรัมย์     6               2 7 2               17
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์     2 8                                 10
บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์       1           1                     2
บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์       1     2 1 2                       6
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์                               1         1
ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์                           1             1
ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 1   1 4         2           1           9
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์     11 20     5 4 4 5     1 2 2 3 1 2 2 7 69
หนองกง นางรอง บุรีรัมย์     1 1                                 2
หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์       1                                 1
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์                                     2   2
ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันต์     1                   2               3
ลามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์             1 1   1                     3
สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์                                       1 1
วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร                                       1 1
ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์             3                           3
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์             1           8 2 8       5   24
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์     1       2   1       2           1   7
นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์       1     2                           3
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 1     2                 3             1 7
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์                         1 2             3
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์                 2                   2 1 5
พุจาน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์     2           1 1                     4
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์       1       1                         2
วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์     1 1             1                   3
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์       2     4   1 2     7           7 2 25
สระกรวด สระกรวดศรีเทพ เพชรบูรณ์                                     1   1
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์                 1           3       1   5
หนองจอก ท่ายาง เพชรบูรณ์                             3       3   6
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์             3           2     1       1 7
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม                 2 9             3 10 8   32
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม                             4         1 5
ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม                                     9   9
วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม                 2           3   2   3   10
หนองสิบ บรบือ มหาสารคาม                 1       2       2       5
บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร     2 4                       1     2 1 10
พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด       1                               1 2
บ้านด่าน บ้านด่าน ระยอง                 1           3           4
มาบซ่า นิคมพัฒนา ระยอง       1         1                       2
ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี     1 1                               3 5
สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี     6 4     5 2 6 2       2         6 4 37
สร้อยฟ้าโพธาราม โพธาราม ราชบุรี             1                           1
หนองโพ โพธาราม ราชบุรี       4       3   3                   2 12
กุดดาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี                                     3 2 5
เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี               1                       1 2
โคกตูม เมือง ลพบุรี                           2             2
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี     5       3   8       1   1   1   5 1 25
ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี               1             2       1 1 5
บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 2                       1             1 4
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 7                                     1 8
ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี     3 2                                 5
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี     4 3       2         1 5 2 2     4 2 25
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี       2     1             1         1   5
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 4   1                               1 1 7
ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง     1 1                             1   3
ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย     6 4         4       4 1 2 1 2 1 1 1 27
ธาตุ เชียงคาน เลย     1                                 1 2
เมือง เมืองเลย เลย       3                                 3
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย     2 1     6   5 1                 1 3 19
คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ                   1                   1 2
เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ             1   1       1               3
ท่าวัง ท่าวัง สตึก                       1                 1
เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว       1                   2   1   1   2 7
หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว     2 1         1       1 1             6
ตะลิ่งชัน เมือง สระบุรี     2       6   6                       14
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 11 6 20 29   1 2 1 6 4     4 3 6 5   1 10 28 137
พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี                           1 4 1       4 10
เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี       2                               3 5
วังม่วง วังม่วง สระบุรี                         1 2         1 2 6
ห้วยซับ อินทร์บุรี สิงห์บุรี     2 1     1           1   2       3   10
ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี       3                                 3
หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี       1     2 2 3           5         1 14
บัวพุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี     1                                   1
แก รัตนบุรี สุรินทร์     1       2   1 1                     5
ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์                 2                   3 1 6
ตากก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์             2   1           1       2   6
ทับทัน สังขะ สุรินทร์       4           1                     5
นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์       1                       1         2
ในเมือง เมือง สุรินทร์                 4                     1 5
บัวเชด บัวเชด สุรินทร์       1                     2       2   5
เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์             5                           5
โพนครก ท่าตูม สุรินทร์       1           1   6   2   1       1 12
ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์                 1           1           2
ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์                 2                   2   4
สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์       2 1 1                     7       11
หนองเมชี ท่าตูม สุรินทร์       1           1     1               3
หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย     2 2     2     1     2               9
เตาไห เพ็ญ อุดรธานี                   1         2       2   5
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี       1                       1         2
นาม่วง ประจักรศิลปะคม อุดรธานี       1         4 1                   1 7
หนองไซ มืองอุดรธานี อุดรธานี       2                                 2
เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี                 1 1                     2
โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 1 2 2 5     3 3   1     4 4   2 2 4 4 6 43
ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี             1   4                       5
นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี                                       2 2
โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี     1             1                     2
รวม 191 162 417 469 6 5 207 189 220 239 39 50 128 124 172 184 58 58 402 383 3703