ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เลขที่ 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450

โทรศัพท์ 044-009511 มือถือ 081-955-3045 โทรสาร 044-009512 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการผู้อำนวยการ นายกมล ฉวีวรรณ

Website www.moopakchong.org On Hosting dld http://lcna-nak.dld.go.th/

ผู้ดูแลเว็บไซต์ อำนาจ ศรีสิงห์ 

สอบถามคิวรับสุกร (ทุกวันจันทร์,อังคาร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) สุภาณี ศรีโสดา

ฟาร์มเครือข่ายสุกร 

 

แผนที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร