ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Animal Husbandry Officer 6

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF(ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล)

job Light mechanical driver 2563 6

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา)