เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในเรื่อง การพัฒนาพันธุ์และกระจายพันธุ์สุกรพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ โดยฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ประจำปี 2565 และได้รับการรับรองศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานเพื่อการจำหน่าย จากกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้นำบริษัทที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ เข้าถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์