ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานมีการออกร้านค้า นิทรรศการและมีการประกวดโคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 11 ถ้วย พร้อมถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมแล้วกว่า 212 รางวัล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน