ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกิจกรรมพัฒนา ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงวันแม่แห่งชาติ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมกันพัฒนาศูนย์ฯ และพัฒนาหมู่บ้านประดู่งามหมู่ที่ 13 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในหมู่บ้าน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกิจกรรมพัฒนา ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกิจกรรมพัฒนา ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกิจกรรมพัฒนา ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกิจกรรมพัฒนา ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกิจกรรมพัฒนา ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 2561