ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รวมจำนวน 64 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสุกรและการจัดการด้านสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร