ชื่อ:
นายวิชัย
นามสกุล:
ทิพย์วงค์
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
ที่อยู่:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
30450
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
044-009511
โทรสาร:
044-009512
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
084-512-1252
ฟอร์มส่งเมลล์