หมวดหมู่บริการออนไลน์

บริการจองสุกรพันธุ์คัดออก(น้ำหนักประมาณ 10-20 กก.เลี้ยงทำพันธุ์ได้)

สุกรพันธุ์คัดออก หมายถึง ลูกสุกรที่ผ่านการอนุบาลจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรแล้ว จะมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กิโลกรัม สามารถนำไปเลี้ยงเพื่อใช้ทำเป็นพ่อแม่พันธุ์สุกรได้ จำหน่ายน้ำหนัก 12 กิโลกรัมแรกคิด 1,300 บาท กิโลต่อไปบวกเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์

1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ดูร็อค เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ดูร็อค เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์แฮมเชียร์ เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์แฮมเชียร์ เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์เปียแตรง เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์เปียแตรง เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์แลนด์เรซ เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ปากช่องสาม เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ปากช่องสาม เพศเมีย
+
จอง
Results 1 - 12 of 16
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ดูร็อค เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ดูร็อค เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์แฮมเชียร์ เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์แฮมเชียร์ เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์เปียแตรง เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์เปียแตรง เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์แลนด์เรซ เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ปากช่องสาม เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ปากช่องสาม เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ปากช่องสี่ เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ปากช่องสี่ เพศเมีย
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ปากช่องห้า เพศผู้
+
จอง
1,300.00 THB ต่อหน่วย สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ปากช่องห้า เพศเมีย
+
จอง