หมวดหมู่บริการออนไลน์

บริการจองสุกรจบทดสอบ(น้ำหนัก85-110 กก.)กิโลกรัมละ 60 บาท

สุกรจบทดสอบพันธุ์ หมายถึง สุกรที่ผ่านขั้นตอนการทดสอบพันธุ์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรแล้ว น้ำหนักประมาณ 85 -110 กิโลกรัม ต่อตัวจำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์

6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสี่ เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสี่ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องห้า เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องห้า เพศเมีย
+
จอง
Results 13 - 16 of 16
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ดูร็อค เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ดูร็อค เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์แฮมเชียร์ เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์แฮมเชียร์ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์เปียแตรง เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์เปียแตรง เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์แลนด์เรซ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสาม เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสาม เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสี่ เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสี่ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องห้า เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องห้า เพศเมีย
+
จอง