บริการออนไลน์

แบบฟอร์มจองซื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทำการทดสอบ ยังไม่ให้ใช้งานจริง

การจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

  • โอนเงินค่าน้ำเชื้อ พร้อมค่าภาชนะบรรจุและค่าจัดส่ง (กรณีให้ทางศูนย์จัดส่งให้ ชื่อบัญชี นายกมล ฉวีวรรณ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากช่อง เลขที่บัญชี 3030996530)
  • เกษตรกรมารับน้ำเชื้อตามวันที่กำหนด หรือศูนย์จัดส่งน้ำเชื้อตามช่องทางที่กำหนด 
  • ศูนย์จะทำการรับสั่ง จำหน่าย ส่งมอบน้ำเชื้อสุกร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น งดสั่งน้ำเชื้อวันหยุด วันทำการก่อนวันหยุด วันศุกร์,วันเสาร์ วันอาทิตย์ เพราะเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมน้ำเชื้ออย่างน้อย 1 ทำการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์มือถือ 081 955 3045

แบบฟอร์มสั่งน้ำเชื้อสุกร

ลากไฟล์จากเครื่องมาวาง หรือ ค้นหาไฟล์แนบ
ลากไฟล์จากเครื่องมาวาง หรือ ค้นหาไฟล์แนบ