สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ดูร็อค เพศผู้

1,300.00 THB ต่อหน่วย

สุกรพันธุ์คัดออก พันธุ์ดูร็อค เพศผู้ จำหน่าย 12 กิโลกรัมแรก 1,300 บาท กิโลกรัมต่อไปบวกเพิ่ม กิโลกรัมละ 50 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กิโลกรัม