สุกรจบทดสอบพันธุ์แฮมเชียร์ เพศเมีย

สุกรจบทดสอบพันธุ์ดูแฮมเชียร์ เพศเมีย จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม