สุกรจบทดสอบพันธุ์แลนด์เรซ เพศเมีย

สุกรจบทดสอบพันธุ์แลนด์เรซ เพศเมีย จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม