สุกรจบทดสอบพันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้

สุกรจบทดสอบพันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้ จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม