สุกรจบทดสอบพันธุ์เปียแตรง เพศเมีย

สุกรจบทดสอบพันธุ์เปียแตรง เพศเมีย จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม