สุกรจบทดสอบพันธุ์เปียแตรง เพศผู้

สุกรจบทดสอบพันธุ์ดูเปียแตรง เพศผู้ จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม