สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสาม เพศเมีย

สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสาม เพศเมีย จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม