สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสาม เพศผู้

สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสาม เพศผู้ จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม