สุกรจบทดสอบพันธุ์ดูร็อค เพศเมีย

สุกรจบทดสอบพันธุ์ดูร็อค เพศเมีย จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม