สุกรคัดออก พันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้

1,000.00 THB ต่อหน่วย

สุกรคัดออก พันธุ์ดูแลด์เรซ เพศผู้ จำหน่าย 12 กิโลกรัมแรก 1,000 บาท กิโลกรัมต่อไปบวกเพิ่ม กิโลกรัมละ 50 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กิโลกรัม