สุกรคัดออก พันธุ์ดูร็อค เพศเมีย

1,000.00 THB ต่อหน่วย

สุกรคัดออก พันธุ์ดูร็อค เพศเมีย จำหน่าย 12 กิโลกรัมแรก 1,000 บาท กิโลกรัมต่อไปบวกเพิ่ม กิโลกรัมละ 50 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กิโลกรัม