สุกรพันธุ์ปากช่องห้า (Pakchong5 Pig)
สุกรพันธุ์ปากช่อง5 เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สร้างมาจากพันธุ์ดูร็อคและพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์ปากช่องสาม (Pakchong3 Pig)
สุกรพันธุ์ปากช่อง 3 เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี (genetic pooled) ระหว่างสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตที่ดีมีโครงร่างใหญ่ และพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์ปากช่องสี่ (Pakchong4 Pig)
สุกรพันธุ์ปากช่องสี่ เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี ระหว่างสุกรพันธุ์ดูร็อคและแฮมเชียร์
สุกรพันธุ์ปากช่อง5 (Pakchong5 Pig)
สุกรพันธุ์ปากช่อง5 เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สร้างมาจากพันธุ์ดูร็อคและพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ (Duroc DLD Pig)
กรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงสุกรพันธุ์ดูร็อคที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเน้นในเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจของสุกรขุน
สุกรพันธุ์ลาจน์ไวท์ สายพันธุ์ไอร์แลนด์ (LargeWhite Ireland Pig)
สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์
สุกรพันธุ์แลนด์เรซ สายพันธุ์ไอร์แลนด์ (Landrace Ireland Pig)
สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
เดิมสังกัด โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์สุกรและขยายการผลิต ภายใต้การดูแลของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
เดิมสังกัด โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์สุกรและขยายการผลิต ภายใต้การดูแลของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้หากคุณเห็นหมวดย่อยเนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

หมวดหมู่รอง

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร


จองสุกรจบทดสอบ (16)

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 

เรื่องการให้บริการจองซื้อพันธุ์สุกร 

เพื่อการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกาในสุกร (ASF) ศูนย์จึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่ต้องการจองสุกร ติดต่อประสานงานกับทางศูนย์ ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ดังต่อไปนี้...

  1. จองผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ https://moopakchong.org/online-service/pig-order.html
  2. หรือ จองผ่านทาง e-mail โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อสุกร เขียนรายละเอียดสแกนไฟล์แนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน แล้วส่ง e-mail มาที่ lcna_nak@dld.go.th
  3. หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อสุกร เขียนรายละเอียดแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน แล้วส่งมาที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450
  4. หรือ กรอกฟอร์มจองซื้อสุกรที่ https://moopakchong.org/online-service/order-pigs.html
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร