สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศผู้

สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศผู้ จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม

6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ดูร็อค เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ดูร็อค เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์แฮมเชียร์ เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์แฮมเชียร์ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์เปียแตรง เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์เปียแตรง เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์แลนด์เรซ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสาม เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสาม เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสี่ เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องสี่ เพศเมีย
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องห้า เพศผู้
+
จอง
6,000.00 THB ต่อหน่วย สุกรจบทดสอบพันธุ์ปากช่องห้า เพศเมีย
+
จอง